הצהרת נגישות שיוולקס

שיוולקס חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלוית. בטיפול בנושא הנגישות בחברה, נבחנים ההיבטים הפיזיים של הנגשת משרדי החברה והמכירות שבהם ניתן שירות לציבור וכן הנגשת אתר האינטרנט שלה, והכל בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998.
נגישות אתר האינטרנט
אתר האינטרנט של החברה ועומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ומאפשר לאנשים מבוגרים ולאנשים עם מוגבלות לגלוש ברמת יעילות
סייגים לנגישות
חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.
אנו ממשיכים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש בהם, כולל אנשים עם מוגבלות.
יצירת קשר בנושא נגישות
אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה לאחראי הנגישות באתר בדואר האלקטרוני במייל: shivulex.ltd@gmail.com